2001

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • ABF, Sthlm - Julgransplundring
  • Johannes kyrka Sthlm – Juldansprogram
  • Skansen Sthlm – Internationella Hembygdsdräktens dag
  • Katolska Domkyrkan – Medverkan i Internationellt JulprogramBilder från 2001 saknas.