1999

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Brygghuset, Sthlm - Julgransplundring
  • Skansen, Sthlm – Internationella Hembygdsdräktens Dag
  • Katolska Domkyrkan, Sthlm - Julprogram för Polska barn
PIASTOWIE Brygghuset, Sthlm