1996

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla, Sthlm – Julgransplundring i Akalla Träff
  • Polska Sällskapet Ogniwo, Sthlm – Ogniwo 25 år, jubileumsprogram 
  • Kista centrum, Sthlm – Företagsdagar i Kista centrum och lokal-TV
  • Brygghuset, Sthlm – Barnens dag med barn från Gorzow, Polen
  • Skansen, Sthlm – Internationella hembygdsdräktens dag
  • Historiska Museet, Sthlm – Medverkande vid utställningen ”Kraków's Julkrubbor” 4 dagar
PIASTOWIE Polska sällskapet, Ogniwo
PIASTOWIE Kista centrum, Sthlm
PIASTOWIE Kista centrum, Sthlm
PIASTOWIE Kista centrum, Sthlm
PIASTOWIE Kista centrum, Sthlm
PIASTOWIE Skansen, Sthlm