1995

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Kista, Sthlm – Julgransplundring i Kista Träff
  • Sundbyberg, Sthlm – Medverkan i programmet på Polens Nationaldag, den 3 maj
  • Eskilstuna – 5:e Polska barn- och ungdomskulturfestivalen
  • Gröna lund, Sthlm – Internationell Folkfest
  • Skansen, Sthlm – Internationella hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag
PIASTOWIE Skansen, hembygdsdräktens dag