1990

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla, Sthlm – Julgransplundring, Akalla Träff
  • Operakällaren Sthlm – Polskt program för Diplomat Women Club
  • Brygghuset, Sthlm - Maskerad och barnteater
  • Katolska Domkyrkan, Sthlm – Palmsöndagen
  • Adolf Fredriks Musikskola, Sthlm – Polskt program för elever, 3 upp-visningar
PIASTOWIE Maskerad - Brygghuset, Sthlm
PIASTOWIE Maskerad - Brygghuset, Sthlm