1989

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla, Sthlm – Julgransplundring, Akalla Träff
  • Fältöversten, Sthlm – Maskeradbal för barn
  • Nybrokajen, Sthlm - Pogoria segelfartyg
  • Vasaparken, Sthlm – Vasastans dag
  • Globen Sthlm – Besök av Påven Johannes Paulus II
  • OGNIWO, Sthlm – öppet hus
  • Katolska Domkyrkan, Stockholm – Piastowie uppvaktar Domprost Koch vid Stockholms Katolska Domkyrka
PIASTOWIE Nybrokajen, Sthlm
PIASTOWIE Vasaparken, Sthlm