1983

FÖRESTÄLLNINGAR OCH HÄNDELSER UNDER ÅRET

  • Akalla, Sthlm– Julgransplundring, Akalla Träff
  • Eskilstuna – 1:a Polska barn- och ungdomskulturfestivalen
  • Teater ”PUCK”, Sthlm - Piastowie 10 år, Galakonsert
  • Hässelby Sthlm – Polskt program, Åkermyntan
PIASTOWIE Akalla Träff
PIASTOWIE Eskilstunafestivalen
PIASTOWIE Teater Puck, Stockholm